۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد | Tuesday 20 August 2019  
   
شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران با افتخار پس از یک دهه تلاش، فعالیت ،تجربه و با بهره گیری از نظرات و تجارب کارشناسان نمایشگاهی و استفاده از کادر مجرب و کارآزموده در زمینه های مختلف نمایشگاهی آماده ارائه خدمات می باشد.     بیشتر بخوانید ...
 
مزایده فروش اموال مازاد شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی ج.ا.ا


اطلاعیه بابت مزایده اموال مازاد شرکت.pdf
لیست اموال مـازاد برنیاز شرکت تعاونـی کارکنـان نمایشگـاه بین المللـی.pdf


1- شرکت تعاونی کارکنان شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا درنظر دارد براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه نسبت به فروش اموال مازاد برنیاز مطابق لیست های ضمیمه با شرایط ذیل اقدام نمایند.

2-      محل بازدید از اقلام مورد مزایده انبار شرکت تعاونی واقع در جنب سالن های 10 و11 نمایشگاه بین المللی می باشد وزمان بازدید از تاریخ 08/09/93 لغایت 13/09/93 به مدت یک هفته با هماهنگی قبلی وتماس با تلفن ثابت 22662857یا تلفن همراه 09370526292آقای حیدری می باشد.

3-      اقلام مورد مزایده طی لیست های جداگانه بایستی از دفتر شرکت تعاونی کارکنان توسط شرکت کنندگان دریافت ونسبت به مطالعه وتکمیل آن اقدام شود.

4-      متقاضیان می بایست لیست اقلام مورد مزایده را دقیقاً مطالعه و بصورت تفکیکی یا یکجا پیشنهاد قیمت دهند.

5-      اقلام مورد مزایده بدلیل تنوع کالا بصورت یکجا بفروش می رسد.

6-      شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10% قیمت پیشنهادی خود را به حساب شماره 0105842798006 شرکت تعاونی نزد بانک ملی ایران شعبه نمایشگاه واریز و به همراه قیمت پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 16/09/93درپاکت دربسته تحویل دفتر شرکت تعاونی کارکنان نموده و رسید دریافت نمایند. ضمناً پاکت های واصله رأس ساعت 9صبح روز دوشنبه 17/09/93 در محل شرکت تعاونی بازگشائی خواهد شد.

7-      در صورتیکه وجه سپرده کمتر از 10% قیمت پیشنهادی باشد، پیشنهاد واصله مردود می گردد.

8-      مبلغ سپرده برنده مزایده تا خروج کامل اقلام از انبار شرکت تعاونی نزد شرکت باقی خواهد ماند.

9-      برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز کامل مبلغ پیشنهادی به حساب بانکی شرکت تعاونی اقدام نمایند وحداکثر ظرف مدت 10روز کلیه اقلام را پس از اخذ مجوز خروج، از انبار شرکت تعاونی خارج نماید.

10-  درصورت تأخیر در خروج اقلام توسط برنده مزایده به ازاء هر روز مبلغ 000‚500 ریال از محل سپرده وصول خواهد شد.

11-  کلیه مسائل اداری وانتظامی مربوط به وسائط نقلیه مندرج در لیست اقلام مورد مزایده بعهدۀ برندۀ مزایده می باشد وشرکت تعاونی صرفاً معرفی نامه کتبی برای ادارات مربوطه صادر خواهد نمود.

12-  به پیشنهادات مبهم ومخدوش ومشروط وفاقد سپرده وپیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر مندرج در بند 5 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

13-  تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت بارگیری وحمل اقلام مورد مزایده بعهدۀ برندۀ مزایده می باشد.

14-  برندۀ مزایده درصورتیکه از تاریخ ابلاغ تا پایان مهلت مقرر نسبت به واریز وجه اقلام به حساب جاری شرکت تعاونی اقدام ننماید سپرده وی بنفع شرکت تعاونی ضبط و اقلام مورد مزایده برابر مقررات به نفر دوم برندۀ مزایده فروخته خواهد شد.

15-  شرکت تعاونی در قبول یا ردّ یک یا تمام پیشنهادات مجاز می باشد.

16-  فروش اقلام مزایده با وضعیت موجود که به رؤیت کامل شرکت کنندگان رسیده است، صورت می پذیرد.

17-  پیشنهاد دهندگان می بایست نشانی کامل وتلفن تماس خود را در برگ پیشنهاد قیمت بشرح جدول ذیل درج نمایند.

 

شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا

بـاسـلام

باتوجه به مراتب اخیرالذکر ومطالعه کامل شرایط شرکت در مزایده در 16 بند اینجانب نام............................نام خانوادگی.................................... شمـاره کـدملـی..........................................................فرزنـد.......................................شمـاره شناسنامـه...........................صـادره................................ـ نشانـی...............................................................................................................................................................تلفــن تمــاس................................................... بدینوسیله پیشنهاد خود را جهت خرید اقلام مورد مزایده جمعاً به مبلغ .................................................... ریال اعلام می دارم.

                                                                                      نام ونام خانوادگی-امضاءتعداد بازدید : 2605
   نظرات ، سوالات ، پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این قسمت :
ساعت و تاریخ : 21:39- 1398/5/29
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 
:: دسترسی سریع
:: تبلیغـات
:: نظرسنجی
کدام مورد در خدمات نمايشگاهي ، بيشتر مورد نياز است ؟
 
:: پیوند های مفید
 
تمامی حقوق این سایت متعلق است به شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه  بین المللی تهران
طراحی و توسعه وب سایت توسط پارس فناوران