۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد | Tuesday 20 August 2019  
   
شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران با افتخار پس از یک دهه تلاش، فعالیت ،تجربه و با بهره گیری از نظرات و تجارب کارشناسان نمایشگاهی و استفاده از کادر مجرب و کارآزموده در زمینه های مختلف نمایشگاهی آماده ارائه خدمات می باشد.     بیشتر بخوانید ...
 
آگهـی دعوت مجـمع عمومـی عـادی سالیانـه سال مالـی منتهی به 29/12/1393 (نوبت اول)

آگهـی دعوت مجـمع عمومـی عـادی سالیانـه سال مالـی منتهی به 29/12/1393

شرکت تعاونـی کارکنـان نمایشـگاههـای بین المللـی ج. ا. ا (نوبت اول)

 

    احتراماً ، بدینوسیله به آگاهی کلیه اعضاء محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 1393 شرکت تعاونی کارکنان شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا ( نوبت اول) رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 11/03/1394 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی سالن کنفرانس شماره 2 تشکیل خواهد شد . خواهشمند است رأس ساعت مقرر حضور بهم رسانید ضمنا" برگه های نمایندگان با امضاء هیأت مدیره شرکت تعاونی معتبر خواهد بود همچنین زمان بررسی وکالت نامه ها تا تاریخ 10/03/1394 خواهد بود و حضور وکیل و موکل در زمان تحویل برگه ها در محل   شرکت تعاونی الزامی است .

« دستـور جلسـه »

 

1-    استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرسین قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393

2-    تصویب صورت های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1393 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود و ذخایر

3-    انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل

4-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی 1394

5-    تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و حق الزحمه بازرسین

6-     گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی

7-    طرح و تصویب میزان حق جلسه اعضاء هیأت مدیره

8-    سایر مواردیکه قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

 

            هیـأت مـدیره شـرکـت تعـاونـی